Minden rendelést INGYEN szállítunk házhoz!

5.Szállítási és fizetési feltételek

5.1

Az Eladó a megrendeléseket a beérkezésüket követő naptól számított három munkanapon belül kiszállítja, amennyiben azonnali raktárkészlettel rendelkezik. A termékeket érintő készletinformáció nincs feltüntetve a webáruházban. Amennyiben egy megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, az Eladó értesíti

a megrendelőt a várható beérkezés, majd az ezt követő kiszállítás idejéről. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli.

5.2

Házhozszállítással történő rendelés esetén az Eladó egy futárcéget bíz meg a megrendelt áru kézbesítésével, illetve utánvétes fizetéskor az áru ellenértékének átvételével. A szállító cég az árut saját általános szerződési feltételeinek megfelelően kézbesíti.

5.3

A házhozszállítás:

– a weigl.hu oldalon 2 490 Ft, 100 000 Ft feletti kosárérték esetén ingyenes

– a pulsar-hungary.hu oldalon ingyenes

5.4

Kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni. Sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a szállító 2 alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.

Ezután a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5.5

Üzletünkben lehetőség van a megrendelt áru személyes átvételére is, ami a rendelési értékhatártól függetlenül minden esetben ingyenes.

Személyes átvétel esetén megrendelés után az Eladó 5 napig tartja lefoglalva a Vevő számára az árut. Ezután a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és töröli.

Személyes átvétel helye: 1125 Budapest Nógrádi u. 39.

5.6

A vásárló a kiválasztott áru ellenértékét a következőképpen teljesítheti:

–       Az áru átvételekor készpénzben a futárnak

–       Az Eladó számlájára történő előre utalással

–       Személyes átvétel esetén az áruátvételekor készpénzben

A szállító a készpénz átvételekor minden esetben számlát ad. A Vevő a rendelést csak egyben veheti át, vagy tagadhatja meg átvételét. Felhívjuk figyelmét, hogy az ok nélkül visszautasított átvétel a regisztrációjának törlésével, illetve folyamatban lévő rendeléseinek érvénytelenítésével járhat

–      az Eladó egyedi esetre vonatkozó vizsgálatának és mérlegelésének eredményeképpen.

Az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumot ezen az oldalon találja.

Valamennyi Pulsar® hőkamera és éjjellátó dobozában található egy garancia jegy, melyet az eladó a vásárláskor kitölt. Ez a garanciajegy bizonyítja a megvásárolt Pulsar® terméket működőképesen és új állapotban adta át az eladó a vevőnek. Ez a garancialevél kezeskedik róla, hogy a felhasználói kézikönyvben leírt, rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett esetleges meghibásodásokat a gyártó, a garanciális időszakon belül szakszerűen megjavítja és biztosítja a termék alkatrész ellátottságát.

A garancia nem vonatkozik külső sérülésekre, vagy állítható részek elmozdulására (pl. könnyen vagy nehezen forgatható élességállítás). A gyártó fenntartja a garanciális javítástól való elállás jogát vagy a garancia érvénytelenné tételét a következő esetekben:

– ha a készüléket módosították vagy szétszedték,
– ha a készüléket leejtették vagy mechanikus vagy vegyszeres behatás, sérülés nyomait mutatja,
– ha a készüléket arra jogosulatlan személy szétszedte,
– ha a sérülést tűz okozta vagy a készüléket elemi kár érte,
– ha a sérülést a készülék belsejébe került folyadék okozta
– ha a készülék sorozatszámát megváltoztatták, lekaparták, a gyári szám szám nem olvasható vagy elektronikus úton törölték a gyári számot

A garanciális javítás megkezdéséhez kérjük vedd fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a készüléket vásároltad, vagy a Pulsar®készülék magyarországi forgalmazójával a Beo-Pa Kft-vel:

E-mail: pulsar.szerviz@beo-pa.hu
Telefon: +36 70 385 5115 (H-P 9:00-17:00)
Cím: 1125 Budapest, Nógrádi utca 39.

Amennyiben postai úton küldi el részünkre a javítandó készüléket kérjük, gondosan csomagold azt be, a sérülések elkerülése érdekében és a csomagba feltétlenül rakd bele a készüléken kívül a következő dokumentumokat:

1. Egy kísérőlevelet, amely tartalmazza a hiba leírását, a tulajdonos nevét és elérhetőségét.
2. A vásárlási számla vagy blokk másolatát
3. A visszaszállítási címet, illetve az illetékes személy nevét, elérhetőségét
4. A kereskedő által teljesen kitöltött és lepecsételt garancia levelet.

Megjegyzés:
A gyártó vállalja, hogy Pulsar® terméked javítását az eladástól számított, amennyiben ez nem megállapítható, a gyártástól számított öt évig biztosítja. Ezen időszakon belül a gyártó biztosítja készülékének garanciális és nem garanciális javítását.
Az akkumulátorokra a gyártó egy év jótállást vállal.

Fontos!
A fentebb leírt garanciális javítás ügyintézését a Beo-Pa Kft. ingyenesen végzi, de csak abban az esetben, amennyiben a javításra szoruló Pulsar® hőkamera vagy éjjellátó készüléket a Beo-Pa Kft, mint a termék magyarországi disztribútora hozta forgalomba Magyarországon.

Amennyiben a vásárló a nem tudja hitelt érdemlően, számla (vagy blokk) + hivatalos viszonteladó partnertől származó, helyesen kitöltött garanciális jeggyel igazolni a magyarországi viszonteladó partnertől történő vásárlást, a termék importőre fenntartja a jogot a garanciális javítás megtagadására.

A külföldi vásárlásból származó, vagy nem az importőr által forgalomba hozott készülék garanciális ügyintézését az importőr egyedi elbírálás után elvállalhatja, ebben az esetben ügyintézési díjat számol fel, melynek összege a termék értékétől függően minimum 200 EUR + ÁFA , amely díjat az esetleges javítási költségen felül, azon kívül és előre köteles a termék tulajdonosa megfizetni.

Hivatalos magyarországi partnereink listáját megtalálod oldalunkon, amennyiben nincs feltüntetve a listában a keresett bolt, kérünk érdeklődj az info@beo-pa.hu címen, vagy a +06 1 600 5600-as telefonszámon!

Az Adatvédelmi Tájékoztatót tartalmazó dokumentumot ezen az oldalon találja.

Általános jótállási feltételek

1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, eredeti számlával vagy annak másolatával és érvényes Jótállási jeggyel rendelkezik.
2. A Jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve: a fogyasztó számára értékesítő Forgalmazó (eladó) neve és címe; a fogyasztási cikk típusa; megnevezése; sorozatszáma; kódszáma; a gyártó neve; a vásárlás vagy az üzembe helyezés napja.
3. A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni, „A jótállási igény bejelentése és érvényesítése” cím alatt írottak szerint.
4. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.
5. A termék cseréje az aktuális jogszabályoknak megfelelően történik.

A fogyasztó jogai

1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. Az alábbi jogok a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá tartozó termékekre érvényesek, a kötelező jótállás időtartama alatt.
2. A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 1 év. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
3. Hiba esetén a fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha az általa választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási kötelezettség teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
4. Ha a fogyasztó sem kijavításra, sem kicserélésre nem tarthat – a 3. pontban foglaltak szerint – igényt, vagy ha a Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az 5. pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5. Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a 3. pont értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
6. A Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentos kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
7. A tartozékok, kellékanyagok meghibásodása az egész termék cseréjére nem jogosít. Ezek meghibásodásakor az ezeket értékesítő Forgalmazónál cseregarancia érvényesíthető, egy az eredetivel azonos, vagy funkcióját és minőségét tekintve az eredetinek megfelelő (de azzal nem
feltétlenül azonos típusú) kellékanyagra, illetve kiegészítőre. Akkumulátorok esetén a jótállási idő a vásárlás dátumától számított 90 nap.
8. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.

A jótállási igény bejelentése és érvényesítése

A Jótállási igényeket a fogyasztó a Forgalmazóval szemben érvényesítheti, de a kijavítás és kicserélés iránti igény a jelen Jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál az adott termékek vonatkozásában közvetlenül is érvényesíthető.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

Eljárás vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

Nem tartoznak a jótállás körébe:

– a termékhez adott szoftverek, melyet a gyártó az alap meghajtó szoftveren kívül biztosít (pl. ingyenesen biztosított alkalmazói programok);
– a felhasználó termékével kapcsolatos üzembe helyezési, karbantartási, javítási, valamint szakértői munkálatok;
– a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok

1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:
(a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
(b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás;
(c) nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék vagy kellékanyag használata;
(d) a termék-specifikációtól eltérő üzemeltetés;
(e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen Jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végez el;
(f) baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.
2. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a fogyasztó nem tartja be a termékhez biztosított használati (kezelési) útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett.
3. Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó Jótállási jegy érvénytelen, azonosításra alkalmatlan vagy valótlan adatokat tartalmaz, vagy a termék gyári száma nem olvasható vagy hiányzik, kivéve, ha ezeket a Gyártó vagy a Forgalmazó okozta.
4. A fenti okokból bekövetkező hibák esetében a javítás költsége a fogyasztót terheli, a jótállási idon belül is.
5. A termék tisztítása és karbantartása, valamint a kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállás körébe.

A Forgalmazó és a javítószolgálat Jótállási jeggyel kapcsolatos kötelezettségei

1. A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a Jótállási jegyen a készülék termék- és sorozatszámát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni. A Jótállási jegy helyes kitöltésének ellenőrzése a fogyasztó feladata, vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Jótállási jegyen, illetve a terméken szereplő adatok hiánya, vagy eltérése a Forgalmazó mulasztásának eredménye.
2. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a Forgalmazó vagy a javítószolgálat a Jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját; a hiba okát és a javítás módját; a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját; a jótállás – a kijavítás a kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

Az OTP Áruhitellel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást itt érik el!

Vásárlási instrukció:

  1. Ha a termék áruhitelre megvásárolható, akkor a termékoldalon megjelenik az OTP Áruhitel kalkulátor. Itt lehetősége van megtekinteni a különböző hitelkonstrukciókat, ez kizárólag tájékoztatás jellegű. Itt nem kell és nem is tudja véglegesíteni az áruhitelt.
  2. Helyezze a kosarába a terméket, amelyet hitelre szeretne megvásárolni.
  3. A pénztár oldalon válassza ki az “OTP Áruhitel” opciót, töltse ki a kötelező mezőket.
  4. FONTOS: A “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt kérjük érdeklődjön aktuális készletinformációinkról a 06 1 600 5600-as telefonszámon!
  5. A “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása után át lesz irányítva az OTP felületére, ahol követve utasításaikat be tudja fejezni a vásárlást.